O nás

Úvod

Společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. vznikla 26. ledna 1998 a navázala na několikaleté působení skupiny spolupracujících soudních znalců v různých oborech.

Dne 8. dubna 1999 byla zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost a získala oprávnění zpracovávat znalecké posudky a ocenění v oboru ekonomika v rozsahu, které ji opravňuje k posuzování většiny transakcí s majetkem.

Dne 23. července 2001 udělil Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 8 koncesované živnostenské oprávnění pro „Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a pro podnik.“

Kvalita služeb

Úspěšná činnost na trhu vyzaduje maximálně profesionální přístup a neustálé zdokonalování odborných a technických předpokladů kazdého subjektu. Proto se specializujeme výhradně na služby spojené s oceňováním majetku a špičková kvalita služeb je naší prioritou. S oceňováním máme bohaté zkušenosti, které se odrážejí v kvalitě naší práce.

Našim cílem je plně uspokojit individuální potřeby každého klienta. Odrazem naší spolehlivosti a individuálního přístupu ke každému z klientů je jejich spokojenost a důvěra v naší společnost.

Posudky naší společnosti jsou uznávány orgány veřejné moci (správními orgány, soudy) i soukromými právnickými a fyzickými osobami pro svou objektivitu a nezávislost. Právě proto, že naše společnost se výhradně specializuje pouze na oceňování, je schopna působit nezaujatě a nezávisle při trzním či objektivizovaném oceňování.

Profesionální přístup

Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu je výběr kvalitních odborníků. Jelikož má naše společnost zájem uspokojovat potřeby svých klientů v dlouhodobé perspektivě, klade důraz především na vysokou kvalitu služeb při ceně odpovídající rozsahu prací.

Individuální a profesionální přístup ke každému z našich klientů podporujeme i rychlostí a včasností dodání výsledků naší práce. Zaručujeme dodržení sjednaných termínů.

Ochrana zájmů klienta

Prvořadým zájmem naší společnosti je i ochrana obchodního tajemství a ochrana zájmů

Premium Wordpress Themes